Prijzen

Prijzen

  Pakket 1
Standaard shoot
* 1 à 1,5u fotografie
* alle facetten (bereden, portret, black, white, actie) combineerbaar binnen deze shoot (m.u.v. studio) 
(incl. 3 digitale bestanden in hoge resolutie)
480 €
Pakket 2
Black shoot of White shoot (foto's met zwarte of witte achtergrond)
ca. 45 min. fotografie
(incl. 3 digitale bestanden in hoge resolutie)
295 €
Pakket 3
The MyKingdom Studio 
Mijn studio komt naar je toe! 
Sessie van ca 45 min
(incl 3 digitale bestanden in hoge resolutie) 
295€
* Fotoshoots op maat (concept of naar eigen wens) -> prijs op aanvraag
** Transportkosten vanaf 20 km.
*** Prijzen digitale bestanden, prints en andere afdrukken op aanvraag.
**** Cadeaubonnen verkrijgbaar in elke prijscategorie. 1 jaar geldig.

__________________________________________________

Algemene voorwaarden

 

Fotografiewerk

 • Het werk van MyKingdom is onderhevig aan auteursrechten, wat inhoudt dat alle foto’s steeds eigendom blijven van de fotografe en alle gebruik voor commerciële doeleinden eerst dient aangevraagd of vergoed te worden.  Indien dit niet gebeurt, worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 • Alle fotografie, door MyKingdom Photography gemaakt, kan door MyKingdom worden gebruikt op social media en website.
 • MyKingdom heeft het recht om foto’s te publiceren voor persoonlijke, promotionele doeleinden. Ook als het gaat over publicaties, fotowedstrijden of tentoonstellingen. Dit in de vorm van prints of op het internet.
 • Fotografiewerk van MyKingdom mag enkel op social media gedeeld worden, indien daarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de speciaal daarvoor bewerkte digitale bestanden voorzien van logo, welke niet mag worden verwijderd.  Deze bestanden dienen tevens via vaste pc op social media geplaatst te worden en niet via smart- of iPhone! Dit om alle kwaliteit van de fotografie te bewaren…
 • Foto’s blijven 2 jaar bewaard in het archief, daarna worden ze verwijderd en kunnen niet meer opgevraagd worden.
 • MyKingdom heeft een eigen bewerkingsstijl. Elke aanpassing, bewerking, uitsnede, toevoeging van letters of andere versiering … op de foto’s door anderen dan de fotografe zelf, is ten strengste verboden!

 

 Boekingen van fotoshoots

 • Een boeking is pas officieel na betaling van het volledige fotoshoottariefop het rekeningnummer van MyKingdom.
 • Bij annulering door de opdrachtgever tussen 2 weken en 2 dagen voor datum van de fotoshoot, wordt enkel 50% van het fotoshoottarief terugbetaald. Indien de annulering door opdrachtgever gebeurt binnen de 2 dagen voor aanvang van de shoot, op de dag zelf of indien de opdrachtgever gewoon niet komt opdagen, impliceert dit geen terugbetaling.
 • MyKingdom heeft het recht om bij ziekte of ongunstige (weers)omstandigheden de shoot te annuleren en te verplaatsen.
 • MyKingdom Photography is gekend om haar eigen fotografiestijl. Indien een shoot geboekt wordt, wil dat zeggen dat de opdrachtgever hiermee instemt. Bewerkingsstijl wordt bij elke shoot steeds door MyKingdom zelf bepaald en kan niet “op maat” van de opdrachtgever, tenzij vooraf besproken.
 • Locatie’s kunnen gekozen worden in samenspraak met de fotografe. Zij heeft echter het laatste woord en beslist uiteindelijk of dit binnen haar stijl ligt en/of haalbaar is. 
 • Ten laatste 2 weken na de datum van shoot, wordt een preview (1 foto) getoond. Nog eens ten laatste 3 weken daarna krijgt de opdrachtgever een online galerij toegezonden met daarin de geselecteerde, bewerkte foto’s.
 • De toegezonden galerij met geselecteerde foto’s blijft 1 maand online. Gedurende dit termijn kan de opdrachtgever bestellingen doorvoeren. Na dit termijn, gaat de galerij offline.
 • De galerij dient louter ter bezichtiging van de gemaakte selectie. De foto’s binnen deze galerij mogen noch gedownload, noch gedeeld worden op social media.
 • De grootte van de geleverde selectie (aantal foto’s) kan niet op voorhand worden bepaald, want die hangt volledig af van het verloop en het type fotoshoot.
 • MyKingdom hecht uitermate veel belang en tijd aan een grondige selectie en besteedt deze niet uit! De definitieve selectie wordt dus niet meer aangepast en/of verder uitgebreid.
 • MyKingdom mag een fotoshoot annuleren indien de opdrachtgever niet voldoet aan de vooraf gemaakte afspraken of voorbereiding.

 

 Betalingen, prijzen en (na)bestellingen

 • De prijzen van toepassing zijn deze op de website of deze vermeld op de bezorgde prijslijst of offerte.
 • Het vragen naar de prijslijst of offerte is volledig vrijblijvend.
 • Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
 • Prijsveranderingen zijn van toepassing op alle boekingen en nabestellingen die worden geplaatst na de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever de foto’s verliest of de geleverde galerij opnieuw opvraagt voor extra nabestellingen, - dit terwijl de galerij het termijn van 1 maand was overschreden en reeds offline was gezet -  wordt een administratiekost aangerekend van 25€.
 • Elke aankoop is bindend. De bestelling wordt pas klaargemaakt of doorgevoerd na goedkeuring én betaling van het volledige bedrag door de opdrachtgever.
 • MyKingdom is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.
 • MyKingdom is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s zijn afgedrukt door of bij derde partijen.
 • MyKingdom is niet verantwoordelijk voor vertraging bij leveringen.

 

 Portfolioshoots

 

 • MyKingdom Photography kan zelf beslissen of een fotoshoot onder het statuut ‘PORTFOLIOWERK’ valt.
 • Portfoliowerk houdt in dat de opdrachtgever/ het model de tijd neemt om te poseren en daarna de foto’s krijgt, zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd.
 • MyKingdom kan deze beslissing nemen als zij vindt dat de foto’s van die aard zijn, dat ze als portfolioaanvulling kunnen dienen.
 • MyKingdom beslist zelf welke en hoeveel foto’s er geselecteerd worden uit een portfolioshoot.

 

 Workshops

 

 • Deelname aan workshops is pas verzekerd na betaling van volledige inschrijvingsbedrag. Na ontvangst van betaling, wordt een ontvangstbevestiging toegestuurd, die de inschrijving definitief maakt. Annuleren dient minstens 2 weken op voorhand te gebeuren en impliceert terugbetaling van slechts 50%  van het inschrijvingsbedrag, tenzij u zelf voor een vervangende deelnemer zorgt. Indien de annulering door de deelnemer gebeurt binnen de 2 dagen vóór aanvang van de workshop, op de dag zelf of wanneer hij/zij gewoon niet komt opdagen, wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend.
 • Alle workshops worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen (met uitzondering van privéworkshops).
 • Alle informatie die tijdens de workshop door MyKingdom Photography aan de deelnemers wordt vrijgegeven, wordt door de deelnemer vertrouwelijk behandeld, noch aan derden toevertrouwd, noch online gedeeld.
 • Het is ten strengste verboden zelf workshop te organiseren met dezelfde inhoudt als die gevolgd bij MyKingdom.
 • Deelnemers zijn vrij om foto’s door hen genomen tijdens een workshop van MyKingdom te gebruiken als portfoliomateriaal, mits vermelding: Foto genomen tijdens workshop van MyKingdom Photography.